Ιστότοπος της Σχολικής Βιβλιοθήκης του ΕΠΑ.Λ. Αξιούπολης.

Vocational Lyceum "EPAL of Axioupolis" school library's website.

Καλώς Ήρθατε! - Welcome!

Καλή σχολική χρονιά 2009-2010!

Εντός 5 δευτερολέπτων θα μεταφερθείτε στη Διαδικτυακή Πύλη της Σχολικής Βιβλιοθήκης του ΕΠΑ.Λ. Αξιούπολης! (Διαφορετικά επιλέξτε τον αμέσως προηγούμενο σύνδεσμο)

In about 5 seconds you will be transferred to EPAL of Axioupolis School Library's Web Portal! (Or you can choose the previous link to go there instantly)

Επισκεφθείτε την Ενδοδικτυακή πύλη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και ηλεκτρονικών μαθημάτων της σχολικής βιβλιοθήκης (πρόσβαση διαθέσιμη σε χαμηλότερη ταχύτητα και μόνο όταν ο τοπικός εξυπηρετητής βρίσκεται σε λειτουργία).

Επισκεφθείτε την Ενδοδικτυακή πύλη ενημέρωσης της σχολικής βιβλιοθήκης (πρόσβαση διαθέσιμη μόνο τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της σχολικής βιβλιοθήκης και αν ο υπολογιστής που την εξυπηρετεί είναι σε λειτουργία).

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του ΕΠΑ.Λ. Αξιούπολης

Ιστάρχων, ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης για τα σχολικά έτη 2008-2010, Δελησταυρου Κωνσταντίνος, καθηγητής Πληροφορικής.
Τελευταία ενημέρωση: 29/09/2009.
Είχαμε συνολικά επισκέψεις περιηγητών (μετά τις 2 Δεκεμβρίου 2008).